Эрүүл мэндийн статистикийн нэгдсэн сан

48,732

Төрөлтийн тоо
/2023 оны эхний 9 сарын байдлаар/

16,486,002

Амбулаторийн үзлэгийн тоо

12,921

Нас баралтын тоо

591,388

Нийт түргэн тусламжийн дуудлагын тоо