Шуурхай мэдээ
  • Батлагдсан тохиолдлын 560,422(55.6%) нь Улаанбаатар хотод бүртгэгдсэн байна..
  • Улсын хэмжээнд тохиолдлын тодорхойлолтын дагуу нийт батлагдсан шинэ тохиолдол 1,007,907 болсон.


КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)-ЫН БАТЛАГДСАН ТОХИОЛДЛЫН МЭДЭЭ