Шуурхай мэдээ
  • Улсын хэмжээнд тохиолдлын тодорхойлолтын дагуу нийт батлагдсан тохиолдол 929,139 боллоо.
  • Батлагдсан тохиолдлын 509,117(54.7%) нь Улаанбаатар хотод бүртгэгдсэн байна..
  • Улаанбаатар хот болон 11 аймагт коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын батлагдсан 228 тохиолдол хэвтэн эмчлүүлж байна..


КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)-ЫН БАТЛАГДСАН ТОХИОЛДЛЫН МЭДЭЭ