Шуурхай мэдээ
  • Улсын хэмжээнд тохиолдлын тодорхойлолтын дагуу нийт батлагдсан тохиолдол 973,272 боллоо.
  • Батлагдсан тохиолдлын 534,628 (54.9%) нь Улаанбаатар хотод бүртгэгдсэн байна.
  • Улаанбаатар хот болон 21 аймагт коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын батлагдсан 1395 тохиолдол хэвтэн эмчлүүлж байна.


КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)-ЫН БАТЛАГДСАН ТОХИОЛДЛЫН МЭДЭЭ