Шуурхай мэдээ
  • Улсын хэмжээнд тохиолдлын тодорхойлолтын дагуу нийт батлагдсан тохиолдол 1,007,876 боллоо.
  • Батлагдсан тохиолдлын 560,407 (55.0%) нь Улаанбаатар хотод бүртгэгдсэн байна.
  • Улаанбаатар хот болон 1 аймагт коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын батлагдсан 2 тохиолдол хэвтэн эмчлүүлж байна.


КОРОНАВИРУСТ ХАЛДВАР (COVID-19)-ЫН БАТЛАГДСАН ТОХИОЛДЛЫН МЭДЭЭ