ЦУС, ЦУС ТӨЛЖҮҮЛЭХ ЭРХТНИЙ ӨВЧИН БА ДАРХЛААНЫ МЕХАНИЗМ ХАМАРСАН ЭМГЭГИЙН НАС БАРАЛТ /D50-D89/-