СЭТГЭЦИЙН БА ЗАН ТӨРХИЙН ЭМГЭГИЙН НАС БАРАЛТ /F00-F99/