ШЭЭС БЭЛГЭСИЙН ТОГТОЛЦООНЫ ЭМГЭГИЙН НАС БАРАЛТ /N00-N99/