Эд, эрхтэн шилжүүлэн суулгах мэс засал, эмнэлэг, донор